ขาย ที่ดิน เวียงแหง เชียงใหม่

ขายที่สวนมะม่วง 121 ไร่ ใกล้ด่านพรมแดนไทย-พม่า อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่